Nyelvi órák felvétele – osztatlan tanári képzés

Kérjük, hogy az osztatlan tanárszakosok azokat a nyelvórákat vegyék
fel, ahova a központi órarend szerint beosztották őket. Amennyiben
valaki nem az előírt órát veszi fel, töröljük jelentkezését a kurzusról.