Academic English 1

Academic English 1 is a complex language and study skills exam which has to be taken at the end of the first study phase. It can be retaken twice. The exam consists of 3 written and 2 oral components. The written part examines the reading and writing skills and the students’ use of English. The oral exam aims at testing the communication skills in the forms of monologues and conversation with the examiners.  Unsatisfactory performance results in failure. There is NO Listening part on the exam. At the beginning of the given semester, students must register for AE1 in Neptun, otherwise they cannot take the exam. Students must register for the exam sessions in Neptun.

For more information you can write to academicenglishexam@gmail.com

IMPORTANT RULES AND MISUNDERSTANDINGS

Az elsőéves hallgatóknak fontos tudniuk, hogy…

– BA képzésben majoros hallgatóknak számára 6 nyelvi szemináriumot kell teljesíteni, minorosoknak 3-at a következők közül: Use of English 1, Use of English 2, Writing Skills, Communication Skills, Reading Skills, Listening Skills, Academic Study Skills.

– Osztatlan tanárszakosok az AE1-et a 3. félévük végén teszik le, melynek feltétele a hálóterv szerinti 6 nyelvi óra teljesítése.
– A Use of English 2 csak a tavaszi félévben kerül meghirdetésre.
– A kötelező számú nyelvi szemináriumon felül felvett kurzusok teljesítése is kötelező, az esetlegesen nem megfelelő érdemjegyű kurzusok nem érvényteleníthetőek a Tanulmányi Osztályon.
– Az AE1 vizsga előfeltételeként az Foundation 1 és a Foundation 2 szemináriumok teljesítése megszűnt, de azokat teljesíteni kell.
– Az AE1 vizsgára csak az a hallgató jöhet, aki a Neptunon a megadott határidőig az adott vizsgaidőpontra feljelentkezett.

Az adott félév elején az AE1-et fel kell venni a Neptunon, tantárgyfelvétel nélkül nem tehető vizsga.

Amennyiben egy vagy több előfeltétel teljesítése sikertelen az adott félévben, úgy gyakorlati jeggyel záruló előfeltétel-kurzus esetén a vizsgaidőszak első napjáig, kollokviummal záruló előfeltétel-kurzus esetén az utóvizsga-időszak első napjáig – különeljárási díj megfizetése mellett – lehetséges a szigorlat/alapvizsga utólagos leadása a Tanulmányi Bizottság engedélyével.

Az Academic English 1 vizsgán NINCS Listening vizsgarész.

Az anglisztika/amerikanisztika minor képzésben az AE1 vizsga megszűnt.

Az AE1 egy komplex nyelvi vizsga, így részvizsgára jelentkezni első körben nem lehet.

Sikertelen vizsga esetén a sikeres részeredmények beszámításra kerülnek ugyanabban a vizsgaidőszakban és a rá következő vizsgaidőszakban, a 2020 szeptemberétől szerzett eredményekre vonatkozóan