FIGYELEM! pót placement test

Kedves Hallgatók!

Szeptember 19. kedden 7:30-kor pót angol nyelvi szintfelmérőt tartunk a X. tanteremben (BTK főépület, földszint) azoknak a hallgatóknak, akik nem írták meg a tegnapi placement testet.

Kérjük, hogy 7:20-kor jelenjenek meg a teremnél annak érdekében, hogy a szintfelmérő megírása időben elkezdődjön.

Ha szeptember 19. kedden 8:00-tól órájuk van, akkor írják meg a kurzus oktatójának, hogy késni fognak a kötelező nyelvi szintfelmérő megírása miatt.

INFORMÁLIS TUDÁS ELISMERTETÉSE 2023 SZEPTEMBER

A 2020 januárjától életbe lépett kari szabályozás szerint a hallgató a megfelelő feltételek esetén szintfelmérő vizsgát kérvényezhet az őszi vagy a tavaszi félév megkezdése előtt az Academic English vizsgát megelőző nyelvi szemináriumokból és az Academic English vizsga párhuzamos részeiből. Csak olyan szemináriumok (és részvizsgák) elfogadtatása lehetséges ilyen módon, amelyeket még nem teljesítettek. Javító szintfelmérő nem tehető.

Alapfeltételek: a lenti a, b vagy c pont egyike ÉS a félév elején írt Placement teszten legalább 90%-os eredmény (javító placement nem tehető).

a) akik olyan – magyarországi vagy külföldi – középiskolában szereztek érettségi bizonyítványt, amelynek tanítási nyelve az angol volt. Figyelem, a magyarországi két tanítási nyelvű középiskolák NEM tartoznak ide!

b) akik olyan országban folytattak legalább 4 szemeszteren keresztül felsőfokú tanulmányokat angol nyelven, amely országnak ez a hivatalos nyelve

c) komplex C1 szintű angol nyelvvizsgával rendelkező hallgatók, kivéve, ha a nyelvvizsgát két tanítási nyelvű gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvánnyal dokumentálják.

A kari és intézeti szabályozás valamint a jelentkezési lap elérhető az intézet honlapján, a dokumentumok között (Guides and General Information): http://www.ieas-szeged.hu/documents/.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az információkat és állapítsák meg, hogy Önökre vonatkozhat-e, illetve szándékukban áll-e élni ezzel a lehetőséggel. Az alapfeltételek megléte nélkül ne adjanak be kérelmet! A szeptember 11-i, hétfői placement teszt írása után az érdeklődőknek tájékoztatót tartunk. A doro.katalin[at]szte.hu címen az elismertetésről további információ kérhető.

Az őszi félévre vonatkozó kérvény beadási határideje szeptember 13, szerda dél.

Az elfogadtatás iránti kérelmet és a dokumentumok másolatait a doro.katalin[at]szte.hu címekre kérjük elküldeni. (A kérelemhez csatolandó a jelentkezési lap és a bizonyítványok másolata). A szintfelmérő vizsgákra előreláthatólag szeptember 15-én, péntek délután kerül sor. A szintfelmérő feladatai megegyeznek a 2022-ben bevezetett új AE vizsgáéval. A vizsgaszabályzat és. mintafeladatok az ELTEAL tanszék honlapjáról elérhetőek: http://elteal.ieas-szeged.hu/ba/ae1/academic-english-1-vizsga-a-2022-23-tanevben-indulo-angol-osztatlan-tanarkepzesen/

Placement test, 2023. szeptember 11.

Tisztelt Hallgatók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2023. szeptember 11-én (hétfőn) 19.30 órakor angol nyelvi szintfelmérő megírására kerül sor. Mivel az első féléves nyelvi kurzusokra a szintfelmérő eredménye alapján osztjuk be Önöket, megjelenésükre feltétlenül számítunk. A szintfelmérő két teremben kerül lebonyolításra:

 1) az I. sz. Tanteremben (Auditórium Maximum), BTK főépület, Egyetem utca 2., 2. emelet, és

 2) a Kristó Gyula teremben, BTK főépület, 3. emelet.

A pontos beosztásról az ELTEAL tanszék honlapján és fizikai hirdetőtábláján tájékozódhatnak 2023. szeptember 1. után.

Informális nyelvtudás – 2023

A 2020 januárjától életbe lépett kari szabályozás szerint a hallgató a megfelelő feltételek esetén szintfelmérő vizsgát kérvényezhet az őszi vagy a tavaszi félév megkezdése előtt az AE1 vizsgát megelőző nyelvi szemináriumokból és az AE1 vizsga párhuzamos részeiből. Csak olyan szemináriumok (és részvizsgák) elfogadtatása lehetséges ilyen módon, amelyeket még nem teljesítettek. Javító szintfelmérő nem tehető. A szintfelmérő vizsgákra a pótvizsga héten kerül sor.

Alapfeltételek: a lenti a, b vagy c pont egyike ÉS az augusztus végén írt Placement teszten legalább 90%-os eredmény (javító placement nem tehető).

a) akik olyan – magyarországi vagy külföldi – középiskolában szereztek érettségi bizonyítványt, amelynek tanítási nyelve az angol volt. Figyelem, a magyarországi két tanítási nyelvű középiskolák NEM tartoznak ide!

b) akik olyan országban folytattak legalább 4 szemeszteren keresztül felsőfokú tanulmányokat angol nyelven, amely országnak ez a hivatalos nyelve

c) komplex C1 szintű angol nyelvvizsgával rendelkező hallgatók, kivéve, ha a nyelvvizsgát két tanítási nyelvű gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvánnyal dokumentálják.

A legpontosabb információkat a kari szabályzatban találhatják (http://www.ieas-szeged.hu/download/BTK_nyelvfejleszto_targyak_validalasa.pdf). Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az információkat és állapítsák meg, hogy Önökre vonatkozhat-e, illetve szándékukban áll-e élni ezzel a lehetőséggel. Az alapfeltételek megléte nélkül ne adjanak be kérelmet! A képzések és felmérők változása miatt az intézeti szabályzat módosítás alatt.

Az elfogadtatás iránti kérelmet és a dokumentumok másolatait a doro.katalin[at]szte.hu címekre kérjük elküldeni. (A kérelemhez csatolandó a bizonyítványok másolata és az intézeti szabályozás kitöltött melléklete, elérhető az intézeti honlapról, a dokumentumok közül). A tavaszi félévre vonatkozó kérvény beadási határideje január 13. A doro.katalin[at]szte.hu címen az elismertetésről további információ kérhető.