Wishlist megszűnése 2.

Kedves Hallgatók!

Kérjük, hogy az osztatlan tanárszakosok azokat a nyelvórákat vegyék
fel, ahova a központi órarend szerint beosztották őket. A wishlist
megszűnése után nincs lehetőség másik csoportot választani; ha nem az
előírt órát veszik fel, nem hagyja jóvá a jelentkezésüket az oktató.