Informális nyelvi tudás elismertetése tájékoztató

2020. januárjától életbe lépett az a kari szabályozás, mely bizonyos  

feltételek megléte esetén korábban megszerzett nyelvi tudás  

elismerését teszi lehetővé az AE1 vizsgán és az ahhoz kapcsolódó  

nyelvi kurzusokon. A kari szabályozás (Eljárásrend az idegen nyelvi  

készséget fejlesztő tárgyak informális tudás alapján történő  

validálásához) a BTK TO szabályzatok között, az azt kiegészítő  

intézeti szabály pedig az IEAS Documents szabályzatai között található

  meg.

Tekintve, hogy a következő (január 15-i) határidő rendkívül közeli,  

kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az információkat és állapítsák  

meg, hogy Önökre vonatkozhat-e, illetve szándékukban áll-e élni ezzel  

a lehetőséggel. Amennyiben igen, és kérdésük van, szükség esetén  

tájékoztatót tartunk 2020. január 13-án, hétfőn, 14 órakor a III-as  

teremben, de csak abban az esetben, ha erre e-mailben bejelentkeznek  

Mangó Máténál az elteal@lit.u-szeged.hu címen. Kérdéseiket írásban is  

feltehetik ugyanezen a címen kedden délig.