UPDATE Tájékoztató specializáció felvételiről 2021

A felvételi tesztet a specializációkra 2021. 04. 09-én, pénteken írhatják meg azok, akik regisztráltak a redmentán és csatlakoztak a megadott csoporthoz. A teszt 16 órakor nyílik és 16.05-ig lehetséges csatlakozni. A feladatsor a csoporthoz lesz rendelve és 45 perc alatt kell megírni.
A bekerültek listáját hétfőn fogjuk közzétenni a honlapon.Azt, hogy melyik specializációra szeretnének bekerülni, a tesztben kell majd jelezni  az egyik kérdésnél.

FONTOS! Elsőéves kurzusfelvétel

Kedves első éves hallgatók!

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy NE vegyen fel olyan órákat, amelyeknek a mintatanterv (hálóterv) szerint előfeltétele az Academic English 1 vizsga teljesítése. Jelen pillanatban ezek az órák megjelennek Önöknek a Neptunban, de ennek csak az az oka, hogy a felsőbb évesek AE1 vizsgái februárban lesznek, és a kötés ideiglenes eltávolítása nélkül nem tudnak órákat felvenni. A követelményt március elején visszaállítjuk, és minden jogosulatlan hallgatót törlünk ezekről a kurzusokról.

Segítségként a mintatantervek:

(„Tantervek/hálótervek” pont alatt keressék ki az Önökre vonatkozó hálótervet!)

a BA-sok képzési útmutatója: http://www.ieas-szeged.hu/wp-content/uploads/2020/10/elso%CC%8Bs_guide_2020okt.pdf

és egy hasznos tipp:

BA-sok: NEM vehetik fel azokat az órákat, ahol hálótervben megjelenik: <<ANAMBA18-51  előfeltétel (de felvehetők a @@ANAMBA18-51 órák)

Osztatlanosok NEM vehetik fel azokat az órákat, ahol hálótervben megjelenik:<<TO-ANGT18-401 előfeltétel

Kérdés esetén, kérjük, Mangó Mátéhoz forduljanak! (mangom@lit.u-szeged.hu)

Köszönettel,

ELTEAL Tanszék

FONTOS! UPDATE! Az Academic English 1 vizsga előtt álló hallgatók kurzusfelvételében

Kedves Hallgatók!

Tisztában vagyunk azzal, hogy az AE1 vizsga eltolódása és ezzel összefüggésben a kurzusfelvétel problémái milyen nehézségeket jelentenek az Önök számára, ezért az Angol-Amerikai Intézet vezetése a Tanulmányi Osztállyal és oktatási dékán-helyettes úrral ma ismételten egyeztetve áttekintette a kurzusfelvétel lehetőségeit és a kurzusfelvétel megkönnyítésére a következő megoldást találta:

A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel 2021 január-februárjában ideiglenesen felfüggesztjük az Academic English 1 vizsga előfeltételként való megjelenését a mintatantervekben. Ez azt jelenti, hogy a szükséges kurzusokat szabadon felvehetik a kurzusfelvételi időszakban. (Ezzel tehát érvényét veszti az a megoldás, hogy a hallgatóknak kell írni a felveendő kurzusok oktatóinak.)

Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy az intézkedés kizárólag technikai jellegű, és a kurzusfelvételt hivatott elősegíteni! Ezért február végén az előfeltétel visszaáll, és azokat a hallgatókat, akiknek nem sikerül az AE1 vizsgájuk, vagy nem jelentek meg a vizsgán, töröljük azokról a kurzusokról, amelyeket nem jogosultak felvenni.

Reméljük, ezzel egyszerűsödik a kurzusfelvétel! A vizsgához sok sikert kívánunk!

ELTEAL Tanszék és az Angol-Amerikai Intézet vezetése

FONTOS! Halasztott AE1 vizsgában érintett hallgatók kurzusfelvétele

Kedves Hallgatók!

Az AE1 vizsga halasztása miatt a kurzusfelvétel a tavaszi félévben a következőképp zajlik.

  1. Azok a hallgatók, akiknek sikerül a február 8-i vizsga, még a rendes kurzusfelvételi időszakon belül veszik fel az óráikat. Mivel ez az egyszerűbb eset, mindenkit szeretnénk ösztönözni, hogy készüljön, és tegyen meg mindent a vizsga sikere érdekében! 🙂
  2. Akiknek csak a február 15-i vizsga vagy UV sikerül, késedelmes kurzusfelvételt kell kérelmezniük a Modulóban.

Mindkét esetben nagyon fontos, hogy „virtuálisan” állítsák össze az órarendjüket, és vegyék fel a kapcsolatot minden olyan oktatóval, akinek az órájára járni szeretnének, de a halasztott AE1 miatt ideiglenesen nem tudják azt felvenni. Az órákat el kell kezdeni látogatni már az AE1 vizsga letétele előtt, amennyiben az oktató elfogadta az „előjelentkezésüket” az órára. Előfordulhat, hogy vizsgaeredményük csak február végére lesz, ha addig nem járnak órára, akkor gyakorlatilag „kihiányozzák” magukat, ezt mindenképp el kell kerülni.

Nyelvi órák felvétele – BA képzés

Kedves Hallgatók!

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a  wishlist
megszűnt. Ennek következtében a nyelvórák létszámkorlátosak lettek.
Kérjük, hogy akinek még nyelvórát kell felvennie, amint megnyílik a
kurzusfelvétel, tegye ezt meg,  mert nem tudunk segíteni azon, aki nem
jut be abba a csoportba, ahova szeretne.

ELŐREHOZOTT AE JELENTKEZÉS: FONTOS!

Kedves Hallgatók,

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy kizárólag olyan szóbeli vizsgaidőpontra jelentkezzenek a jövő heti (szept. 21-25) előrehozott AE vizsgán, amivel nem ütközik kurzusuk, tehát a vizsga időpontjában nincs sem előadásuk, sem szemináriumuk. Ha mindhárom meghirdetett időpontban van órájuk, jelezzék az acsenge@gmail.com e-mail címen. Ez  a szóbelikre vonatkozik, az írásbelinek csak egyetlen alkalom van meghirdetve, így abban az időpontban számolunk az esetleges hiányzással órákon.

Fontos az is, hogy teljes és nem részvizsgára jelentkeznek, tehát írás- és szóbeli időpontot is fel kell venniük. Ha csak az egyik részre jönnek el, akkor a vizsga egésze elégtelen lesz, ahogyan a rendes vizsgaidőszakban is, és elveszik egy teljes vizsgalehetőségük (a részeredmények átvihetőek a következő vizsgára).