Ágnes Tápainé Balla

Room: 2104
Phone: (62)  544-689
tba@ieas-szeged.hu
Office hours: Monday 15-16
Areas of research: language teaching, methodology, third language acquisition, multiple language learning, language management

 Studies/Tanulmányok:

2005-2008 PhD studies in Applied Linguistics, University of Szeged

Proposed dissertation topic: The role of second language English in the process of learning third language German

Degrees/Diplomák:

1998 Certificate in Interpreting and Translation (English-Hungarian, Hungarian-English), University of Szeged

1996 MA in English and German Studies, University of Szeged

Courses taught/Oktatott kurzusok:

Use of English, Reading Skills, Communication Skills, Methodology, Variety in Teaching English, Culture in ELT 

Publications/Publikációk:

 (2007) Tanuljunk két idegen nyelvet egyidejűleg! Magyar nyelvtanulók tapasztalatai két rokon nyelv, az angol és a német tanulásával. Nyelvinfó, 15.2. 13–23.

(2008a) Mit tud, aki nem tud angolul? Nyelvinfó. 16.1. 37–45.

(2008b) What does an L3 learner already know? In: Otilia Marti Arnandiz and Maria Pilar Safont Jorda (szerk.) Achieving multilingualism: wills and ways. Proceedings of the 1st International Conference on Multilingualism (ICOM). Castello dela Plane:UniversitatJaumeI. pp. 468–478.

 (2009a) Angolul és németül tanuló nyelvtanulók transzferjelenségei. In: MANYE XVIII Konferencia kötete. 701–707.

(2009b) Harmadiknyelv elsajátítás magyar anyanyelvű nyelvtanulók szemszögéből. In: Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely 2008, Szeged: JatePress. 53-65.

(2010a) Hangosan gondolkodtatás mint a harmadiknyelv-tanulás kutatásának lehetséges módszere MANYE XIX Konferencia kötete. 538-544.

 (2010b) A harmadiknyelv elsajátítás vizsgálati módszerei. In: Gecső Tamás és Sárdi Csilla (szerk.) Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 283-288.

 (2010c) Diákok nyelvi életrajza középiskolai tanulmányaik kezdetén.In: Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely 2009.Szeged: JatePress. 149-162.

(2011) A magyar anyanyelv és az angol mint első idegen nyelv hatása németet második idegen nyelvként tanuló diákok nyelvtanulási folyamataira.  In: Gecső Tamás, Kiss Zoltán (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései. Tinta Könyvkiadó: Budapest. 229-238.

 

Társszerzős publikációk:

(2008) Balogh Erzsébet és T. Balla Ágnes. The forms of multilingualism at two multinational companies in Hungary. In: Otilia Marti Arnandiz and Maria Pilar Safont Jorda (szerk.) Achieving multilingualism: wills and ways. Proceedings of the 1st International Conference on Multilingualism (ICOM). Castello dela Plane: Universitat Jaume I. pp. 48–57.

(2009a) Balogh Erzsébet és T. Balla Ágnes. Interkulturális kommunikáció magyarországimultinacionális nagyvállalatoknál. In: MANYE XVIII Konferencia kötete. pp. 928–932.

(2009b) Balogh Erzsébet és Tápainé Balla Ágnes. Nyelvi menedzselés multinacionális nagyvállalatoknál. Két, Magyarországon működő nagyvállalat kommunikációjának összehasonlítása a nyelvmenedzselés-elmélet segítségével. In: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia kötet. Budapest-Dunaszerdahely-Nyitra: Tinta Könyvkiadó. pp. 531–535.

(2009c) Nekvapil, Jiří, Tamah Sherman, Balogh Erzsébet, Tápainé Balla Ágnes, Oliver Engelhardt. Interakció előtti menedzselés multinacionális nagyvállalatoknál Közép-Európában. In: Lanstyák István, Menyhárt József és Szabómihály Gizella (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma Nyelvi Iroda. pp. 24–46.

(2010a) T. Balla Ágnes és Balogh Erzsébet. Nyelvi menedzselés többnyelvű vállalatoknál. In: MANYE XIX Konferencia kötete. 865-870.

(2010b) T. Balla Ágnes és Balogh Erzsébet. Adatgyűjtés multinacionális nagyvállalatoknál. In: Gecső Tamás és Sárdi Csilla (szerk.) Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 288-292.

(2010c) Sherman, Tamah., Carl, Jenny., Balogh Erzsébet., Tápainé Balla Ágnes., Engelhardt, Oliver. The interaction of language schools and multinational companies in the management of multilingual practices. European Journal of Language Policy 2010.2.2. 229-250.