Csenge Aradi

Csenge E. Aradi

aradicsenge@lit.u-szeged.hu

Room: 2106

Office hours: Monday 15-16

 

Areas of research: cultural linguistics; conceptual metaphor theory and its applications to literary studies; discourse analysis

 

Degrees

2015 – present            PhD student in the French Studies Programme, University of Szeged. Early Enlightenment moral philosophy

2015                           MA Teacher of English and French, University of Szeged

2015                           Professional Translator and Interpreter specialized in Economics and Social Studies, University of Szeged

2012                           BA in English, specialization track: French, University of Szeged

 

List of publications

 

Journal and book articles:

A Diachronic Investigation of the Great Chain of Being Metaphor in Religious and Political Discourses of Early Modern and Enlightenment Philosophy. In.International Journal of Humanities and Social Science Vol. 7, No. 6, June 2017, 214-222.

A kognitív metafora diszkurzív szerepe a XVII. századi janzenista ihletettségű francia prózában – Pascal és La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata. In. JATE Press Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar-Francia Felvilágosodás Kutatóközpont, “Programok és tanulmányok” 2017. pp. 23-32.
A kognitív metafora diskurzusteremtő ereje a 17. századi janzenista ihletettségű francia irodalomban, kitekintéssel Mikes Törökországi leveleire, ITK, 2017/1. szám, pp. 2017. 99-113.
Qui Adheret Deo Unus Spiritus Est: The Discursive Role of the Body Metaphor in Pascal’s Pensées – A Study, International Journal of Humanities and Social Sciences 4, 35-43. 2015. pp. 35-43.
La métaphore cognitive dans l’oeuvre de Pascal – Analyse de discours dans les Pensées, In: Acta Romanica I Tomus XXIX Studia Iuvenum, JATEPress: Szeged. 2015. pp. 13-22.
La métaphore conceptuelle dans le discours pascalien: comment la métaphore du corps et du coeur humain établit-elle la cohérence textuelle et argumentative?, In. Modèles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique, sous la direction de Teresa Tomaszkiewicz et Grazína Vetulani, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask. 2015. pp. 139-156.
Diskurzusok a 17. századi nőről és házasságról – Molière és Wycherley vígjátékainak összehasonlító elemzése alapján, In: Vajda Zoltán (szerk.) Tehetségek a tudomány horizontján: válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara hallgatóinak tudományos munkáiból. 2014. pp. 78-92.
Conceptual Metaphor in Discourses of Women and Marriage in Seventeenth-Century Comedy, Journal of Arts and Humanities, 10. 2014. pp. 19-27.

 

Book reviews:

 

Les Malebranchismes des Lumières. Études sur les réceptions contrastées de la philosophie de Malebranche, fin XVII et XVIII siècles, études réunies par Delphine Antoine-Mahut, Studi Francesi, LXI (181).2017. pp. 150-151

 

William F. Edmiston, Sade: Queer Theorist. Fiche lecture, Studi Francesi, LX (178). 2016. pp. 127.

 

William F. Edmiston. Sade: queer theorist. Helikon Irodalomtudományi Szemle 61. évf., 1. szám. 2015. pp. 117-118.

 

 

Awards

2013    Fellowship granted by the Hungarian Republic

2016    Hopp Lajos award, given by the Department of XVIIIth century Literature, Institute of Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences. Presentation delivered on 20th September 2016.