Az EduLingua folyóirat szerkesztősége máshol nem publikált cikkeket, rövid hozzászólásokat, recenziókat, konferencia- és egyéb beszámolókat fogad el közlésre. A benyújtott szövegeket a szerkesztőség legalább két független bírálónak kiadja. A bírálók észrevételeit a szerkesztőség a szerzőknek, átdolgozás céljából, megküldi. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a tartalmilag vagy formailag nem megfelelő kéziratokat visszautasítsa, továbbá, hogy a megjelenés előtt helyesírási, formai, szükség esetén apró tartalmi módosításokat végezzen a kéziratban, a lektorok és a szerkesztők véleménye alapján.

A tanulmányok terjedelme 3000-5000 szó, egyes sortávval, Times New Roman betűtípussal írva. Ennél hosszabb tanulmányokhoz szerkesztőbizottsági egyeztetés szükséges. Az idézéshez a szerzők az Americal Psychology Association (APA) 6. kiadásának előírásait kövessék! Mintának lásd a korábban megjelent tanulmányokat.

A szerkesztőség a logos.szeged@gmail.com címen érhető el.